Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nghi Tân

Phường Nghi Tân - Thị Xã Cửa Lò - tỉnh Nghệ An
C2nghitan.cl@nghean.edu.vn